fix pro externí apple klávesnici a klávesy home, end

V některých aplikacích se klávesy home a end chovají standardně, tj. vskutku skočí na začátek či konec řádku, ovšem v jiných (u mě např. v goole chrome) se jednalo o skok na začátek či konec dokumentu (stránky). Chcete-li, aby home a end fungovalo v rámci řádky a Ctrl+Home a Ctrl+End v rámci dokumentu, tady je řešení

muCommander externí viewer a editor

Jako editor používám Visual Studio Code, takže jsem ho potřeboval zprovoznit jako editor v muCommander. Vestavěný viewer není dobrý a tak jsem jsem řekl, proč VSC nepoužít i jako viewer. VSC není dimenzováno pro větší soubory, ale na většinu dostačuje. Holt obří log je potřeba otevřít něčím jiným (kupříkladu HexFiend).

Jak na to:

v /Users/<sem přijde váš uživatel>/Library/Preferences/muCommander/ najděte (nebo založte) soubor commands.xml

A a do něj stačí vložit:

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>
<commands>
<commandalias=”view”value=”open -a Visual\ Studio\ Code $f”/>
<commandalias=”edit”value=”open -a Visual\ Studio\ Code $f”/>
</commands>

Vlastní mailový server

Vlastní mail server je osina v zadku. Naštěstí existují dobří lidé, kteří dělají kus dobré práce a tak vznikl docker-mailserver – tedy, jak název napovídá, mail server běžící v docker containeru. Důvod vzniku popsal autor zde: https://tvi.al/simple-mail-server-with-docker/

Hledáte-li elegantní mailové řešení, kde nechcete trávit hodiny konfiguracemi, fungující pro více domén, zkuste toto.


A fullstack but simple mail server (smtp, imap, antispam, antivirus…). Only configuration files, no SQL database. Keep it simple and versioned. Easy to deploy and upgrade.

docker-mailserver

Includes:

 • postfix with smtp or ldap auth
 • dovecot for sasl, imap (and optional pop3) with ssl support, with ldap auth
 • saslauthd with ldap auth
 • amavis
 • spamassasin supporting custom rules
 • clamav with automatic updates
 • opendkim
 • opendmarc
 • fail2ban
 • fetchmail
 • postgrey
 • basic sieve support using dovecot
 • LetsEncrypt and self-signed certificates
 • persistent data and state (but think about backups!)
 • integration tests
 • automated builds on docker hub

Poznámky:

Chvíli jsem se zasekl v bodě: Generate DKIM keys a tak se podělím o poznatky:

po vygenerování klíčů vypadá váš mail.txt soubor podobně jako ten můj:

mail._domainkey IN TXT ( "v=DKIM1; k=rsa; "
"p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCv/oq6+cvscHxPxIUsH6oNv/7aiO4+UZSyyiTaL9u6kAyNTKhl5/CZEiXT7xReuS4OgS1VhQqjVGXhyhadr3vSvWVJgoTNHi4D+Ny1M+MmTQq12uJuJjyO6+hcLKGVxArRiCdyJYp0V2llNNgpPzD/w5AU8Ejy+NEYeMEEQLNnPQIDAQAB" ) ; ----- DKIM key mail for cz8.eu

pak je potřeba upravit DNS záznam:
(všimněte si názvu: mail._domainkey.cz8.eu (tedy prefixu: mail._domainkey za nímž bude následovat vaše doména) a odstraněných uvozovek v poli data)

iDoklad export faktur do XML

iDoklad změnil cenovou politiku (resp. ji zavedl), takže není nadále zdrama. Přesněji řečeno, zdarma bude jen osekaná verze s max. pěti možnými fakturačními kontakty. Dlužno poděkovat za 2 roky bezproblémové služby. Nemám mnoho faktur, nepoužívám EET, ale počet kontaktů je víc jak limitních 5. Přiznám se, že za těch pár dokladů se mi paušál platit nechce a ani se vracet se k excelu/office calcu. Po projetí alternativ jsem vybral flexibee. Má tradici, není to rychlokvaška a u jednoho uživatele je možné fakturovat libovolný počet dokladů libovolnému počtu kontaktů. Má klienta i pro linux(*1), dá se však přistupovat i z webu.  Přejít ovšem znamená naimportovat do flexibee faktury z iDokladu, což se ukazuje jako – jistý – problém, protože v iDokladu jsem nenašel export faktur do XML.

Jak na export

 • iDoklad má API, návod pro něj je zde: https://app.idoklad.cz/Developer/Help
 • V sekci POSTMAN jsou instrukce, jak si API vyzkoušet (pokud to budete zkoušet, před “Use Token” zvolte v Add token to možnost “Header”)
 • Pomocí GET IssuedInvoices vyčtěte všechny faktury (budou ve formátu JSON) a uložíte si je. Poznámka: mám pár desítek faktur, proto nemusím stránkovat. Stačilo tedy zavolat GET IssuedInvoices/Expand?PageSize=200 právě s parametrem PageSize (kde 200 je maximum). Standardně totiž vrací pouze 20 položek. Pozn.: díky “Expand” bude faktura obsahovat i další informace, takže půjde importovat např. odběratele z adresáře kontaktů.
 • Teď flexibee. Dokumentace je zde: https://www.flexibee.eu/api/dokumentace/xml-2/. Jak je vidno, bude potřeba převést uložený JSON na XML a při tom dodržet požadovanou strukturu flexibee.
 • Protože existuje služba jsonschema2pojo (která z ukázkové položky vybrané z exportovaných dat vygeneruje potřebné třídy pro javu), zvolil jsem cestu přes POJO. Stačí je načíst následovně:

ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
InvoiceData invoiceData = mapper.readValue(new File("idoExport.json"), InvoiceData.class);

 • Na řadě je XML pro import. Na to bude potřeba napřed mrknout a rozmyslet, proto pokračování příště.

(1) V javě, GUI je swing. Bude si zřejmě potřeba pohrát s nastavením, zlobí. Problém může být i u mě lokálně, zatím jsem zkoumal jen povrchně.